en de Winnaar is ...

        
       

Poëziewedstrijd voor jongeren 5 mei 2017

‘We komen om te verbinden’ 

Een nieuwe tijd is onderweg. Grenzen vervagen, kleuren vermengen zich, kaders verkleuren, culturen kruipen in elkaars armen, uiteenlopende gewoontes ontmoeten elkaar, handen slaan ineen: we komen om te verbinden. Samen in een nieuwe tijd. Met deze gedachten vieren we Bevrijdingsdag op 5 mei 2017. 

Poëziewedstrijd
Stichting Granate vraagt jongeren uit heel Nederland om een gedicht te schrijven en dit in te zenden. De poëziewedstrijd wordt in samenwerking met Respect Education Foundation (REF) georganiseerd. REF is een organisatie die door het verzorgen van culturele en kunstzinnige lespakketten leef- en leeromgevingen promoot waarin kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. 

Spelregels

  • Deelnemers moeten de leeftijd van 13 - 18 jaar hebben.
  • Het gedicht mag maximaal 10 regels bevatten.
  • Het gedicht moet verband houden met het thema ‘wij komen om te verbinden’. Verder is de deelnemer vrij in het kiezen van inhoud, stijl, vorm, genre, rijm of geen rijm.
  • De deadline voor het inleveren van de gedichten is 14 april 2017, drie weken voor Vrijheidsmaaltijd.
  • Gedichten kunnen online via e-mail opgestuurd worden naar duizendeneenfp[EMAIL BESCHERMD />]@[EMAIL BESCHERMD />]gmail.com o.v.v 5-mei-gedicht.  

Jury
Om de winnaar zo goed en eerlijk mogelijk te kiezen is er een deskundige jury samengesteld. De juryleden zijn:
Nafiss Nia, huisdichter en artistiek leider van Stichting Granate.
Jos van Hest, dichter, poëziedocent en presentator.
Shanna de Ruiter, winnaar van de jongerenwedstrijd poëzie uit 2016.

Prijsuitreiking
Tien dagen vóór Vrijheidsmaaltijd wordt de top 3 van jonge dichters bekendgemaakt. Deze worden allen uitgenodigd voor Vrijheidsmaaltijd, waar ze hun gedichten zullen voordragen. Daarna wordt de winnaar bekendgemaakt die vervolgens de prijzen in ontvangst neemt.
  
De prijzen bestaan uit: 

  • Een geldprijs van € 100, -
  • Een uitnodiging om het gedicht van de maand van Stichting Granate te schrijven; dit gedicht komt op de website van Granate te staan
  • Een plek als jurylid bij de Poëziewedstrijd 5 mei 2018.