Granate geeft het onzichtbare een gezicht

Stichting Granate is in oktober 2012 opgericht en heeft als doel het creëren van kansen voor getalenteerde dichters, schrijvers en filmmakers met een niet Nederlandse achtergrond, met name (voormalig) vluchtelingen, en het bevorderen van meer culturele diversiteit in de Nederlandse film en literatuur.
 
De naam Granate verwijst naar de Granaatappel, een prachtige vrucht vol van onzichtbare pitten, die met de juiste zorg en aandacht kunnen uitgroeien tot een bloeiende boom. De granaatappel staat symbool voor diversiteit en eenheid van het leven. 

Doelstellingen:

Stichting Granate stelt zich ten doel om: 

  • een platform te bieden aan debuterende en gevorderde dichters, schrijvers en filmmakers door middel van het organiseren van evenementen waar zij hun werk kunnen uitdragen om zo een groter publiek te bereiken;
  • subsidies en sponsoring te regelen om de projecten op het gebied van film en literatuur financieel te kunnen ondersteunen en de realisatie daarvan mogelijk te maken;
  • een kweekvijver te zijn voor de onbekende en ongekende talenten;
  • de kansen van kunstenaars te vergroten door toegankelijke en betaalbare workshops, trainingen en masterclasses te organiseren.

Granate wil hierbij de krachten bundelen met bestaande culturele instellingen om samen een groot en divers publiek te bereiken. 

Vrijstelling

Stichting Granate is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan Granate zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gehele gift komt daarom ten goede aan (de projecten van) Stichting Granate. 
KvK: 56329555     RSIN: 852076010
 

Bekijk/Download hier de statuten van Stichting Granate

Bekijk/Download hier de Uittreksels - Kamer van Koophandel 

Bekijk/Download hier het Beleidsplan van Stichting Granate

Bekijk/Download hier het complete Jaarverslag 2015

Bekijk/Download hier het complete Jaarverslag 2014

Bekijk/Download hier het complete Jaarverslag 2013