Granate geeft het onzichtbare een gezicht

Directeur/Bestuur
Nafiss Nia

Raad van Toezicht
Leonard de Weerd (voorzitter)
Farah Sigari
Romke Rouw  

Hoofdprogrammeur
Nafiss Nia  

ProjectCoördinator
Vida Sukhan

Filmprogrammeur
Farshad Aria

Project medewerker Film (stage)
Genny van 't Veer 
Project medewerker Literatuur (stage)
Maya Reus
Productie en Administratie
Claartje van Haaren

Ontwerp Logo, posters en flyers
Farshad Aria 

Productie en organisatie (stage)
Hans Kim 


Het beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Governance Code Cultuur (GCC)
De organisatie past de Governance code cultuur toe. Het besturingsmodel wordt eens in de vier jaar geëvalueerd.Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. De raad van Toezicht en het bestuur overleggen elke 3 maanden. Het concept-jaarverslag wordt vooraf besproken met de Raad van Toezicht.

De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van het bestuur vast. Bestuur en Raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurstaak. De raad van Toezicht waarborgt de deskundigheid in het bestuur. In 2016 wordt een nieuw herbenoemingsschema vastgesteld waarbij is geregeld dat niet alle bestuursleden tegelijkertijd aftreden.